top of page
nivell%201_edited.jpg

GOLV

Nivell floors services

Nivell System - ett enkelt och smidigt system för att regla upp tak, väggar samt golv, både inom- och utomhus.

Nivell används med fördel både vid nyproduktion och renoveringar vid ojämna underlag, problem med mögel eller då det finns ljudkrav avseende dämpande egenskaper.

I nära samarbete med Nivell System AB tillhandahåller vi golv- och golvventilationsplanering och installation med de unika produkterna från Nivell System.

Patenterat och typgodkänt undergolvssystem med ventilation sedan 1993.

 

SNABB OCH ENKEL MONTERING

Spara din dyrbara tid och pengar med flexibla systemlösningar 

Nivell floors

VARFÖR VÄLJA NIVELL SYSTEM?

TESTAT OCH BEPRÖVAT KONCEPT SEDAN 1993

Nivell System är självfallet Typgodkänt. Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler

Millers Construction ventilation floors
UNDVIKER PROBLEMEN
INNAN DE UPPSTÅR

Nivell System typgodkänd golvventilation är ett väl utprovat ventilationsystem för Nivellgolv

Nivell Ventilation
Innegolv

INNEGOLV

Nivell Floors

SÅ MYCKET BÄTTRE

-  Få komponenter - regel, skruv och infästning är allt som behövs

-  Snabbt montage 

-  Bygghöjder 15-402 mm

-  Effektiv lösning vid fukt, mögel och radon

-  Kort evakueringstid vid fuktskador

-  Effektivt akustikgolv med bibehållen stabilitet

-  Torr installation med låg egenvikt

-  Installationsmöjligheter

-  Anpassas efter era belastningskrav

-  Skapar en behaglig och hälsosam boendemiljö

-  Passar ihop med marknadens ledande system av golvvärme

 

utegolv

UTEGOLV

Millers utegolv

ENKELT, SNABBT OCH STABILT

-  Snabbt montage - ett fåtal detaljer gör monteringen enkel

-  Säkert - ett tryggt system från en ledande leverantör

-  Flexibelt för olika markförhållanden

-  Kräver ej jämna underlag

-  Kräver ej gjutna plintar 

-  Demonterbart

-  Kan anpassas till underlag med tjärpapp, plåt, stenplattor, betong, asfalt, berg, trä med mera

-  Klarar givetvis även kraftigt varierande bygghöjder

 

Nivell utegolv består av tryckimpregnerade reglar med förborrade hål och gängade UV-skyddade plasthylsor i hålen.

-  Nivell utereglar finns i dimensionerna 45x45 mm, 45x70 mm, 45x95 mm och 45x120 mm.

-  Nivell uteskruvar finns i längderna 100 mm, 150 mm, 200 mm och 300 mm.

-  Nivell utegolv medger bygghöjd från 50 mm till 386 mm (överkant regel).

AKUSTIKGOLV

akustikgolv
Millers akustikas gridas

UNDVIK STÖRANDE LJUD

Nivell System akustikgolv är utvecklat som ett övergolv med dämpande infästningar som förbättrar både luftljudisoleringen i bjälklaget och stegljudnivån.

Akustikgolv består av träreglar, justerskruvar med fjädrande bussning och en vertikal styrning för infästning i bjälklaget. 

Nivellsystemet ger en stegljudförbättring på 21-28 db beroende på förutsättningarna i huset, vilket kan ge ljudklass B på de flesta nya betongbjälklag och många äldre betongbjälklag och vindsbjälklag.

 

Flexibelt

-  Nivell akustikgolv är flexibelt och du har möjlighet att förlägga installationer i luftspalten

-  Max frihöjd för installationer är 399 mm (underkant regel)

-  Tar enkelt hand om råbjälklagets höjdvariationer, en torr avjämning med låg vikt

Skruvens dämpande egenskaper

-  Nivells unika plastskruv för akustikgolv gör att rörelserna i golvet endast blir vertikala

-  Materialegenskaper och utformning gör svikten i golvet knappt märkbar. Golvet känns stabilt och behagligare att vistas på än ett stumt betonggolv

Mellanvägg direkt på golvspånskivan 

Att montera mellanväggar direkt på golvspånskivan gör att: 

-  det blir lätt att förlägga installationer i golvet

-  det går snabbare att montera
-  man får en arbetsplattform att vistas på under resten av byggtiden

ventilation

VENTILATION

Ventilation_Millers_floors

ETT KONTROLLERAT LUFTFLÖDE 

Nivell System typgodkänd golvventilation är ett väl utprovat ventilationsystem för Nivellgolv. Systemet skapar ett kontrollerat luftflöde med undertryck i golvet. Det består av en frånluftsfläkt med luftfördelande kanalsystem och golvdon för filtrering av tilluften.

Funktionen bygger på att rumstempererad, torr och dammfri inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet.  

-  Den patenterade och typgodkända lösningen med mekanisk undertrycksventilation skapar ett kontrollerbart flöde med undertryck i golvet

-  Torkar ut betongplattan efter exempelvis vattenskada eller byggfukt. Evakueringstiden förkortas och golvet kan monteras tidigare

-  Hindrar lukter, gaser och emissioner från att nå bostadsmiljön. Det kan gälla lukter och ämnen från fukt- och mögelskador likväl som radon och kemiska föreningar från t ex. spackel och lim

-  Hindrar effektivt att fuktvandring genom betongplattan skadar det överliggande golvet

Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras!

Platta på mark

En platta på mark kan släppa igenom stora mängder fukt. Bygger man golv på en sådan konstruktion bör golvet alltid ventileras. Fukt är ett vanligt problem hos äldre hus men även nybyggda hus utförs med för dålig fuktsäkerhet och med för mycket byggfukt kvar i konstruktionen. Med typgodkända ventilerade golv får man en fuktsäker konstruktion.

Källarväggar

Motfyllda källarväggar (murade eller betong) kan ventileras på samma sätt som golvet. Om delar av väggen är över marknivå måste man dock ta hänsyn till detta och säkerställa att temperaturen inte blir för låg inuti väggen.

Mellanbjälklag 

Bjälklag med underliggande uppvärmt våningsplan behöver vanligtvis inte ventileras. Undantag kan vara där mellanbjälklag som utsatts för vattenskada, byggfukt (vid nybyggnation) eller problem med lukter och emissioner från bjälklaget.

bottom of page